Cách thiết lập mẫu màu trong Be Yours 7.1.0 trở lên

Nếu bạn đang sử dụng Be Yours phiên bản 7.1.0 trở lên thì thông tin này thuộc về bạn.

Trong môi trường bán lẻ trực tuyến, mẫu màu đóng vai trò là công cụ kỹ thuật số có giá trị. Chúng tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng lựa chọn bằng cách thể hiện trực quan các lựa chọn màu sắc có sẵn cho một sản phẩm cụ thể.

Không có mẫu màu
Kích hoạt mẫu màu

Thiết lập mẫu màu

 1. Đầu tiên, kích hoạt các mẫu màu

  Trong phần Thông tin sản phẩm 1 > Khối bộ chọn biến thể 2 > Bật mẫu màu 3

 2. Thứ hai, thiết lập trình kích hoạt

  Chúng tôi sẽ sử dụng 'Màu' làm trình kích hoạt như [1] trong hình ảnh bên dưới.

  • Đi tới [Menu chủ đề] > [Chỉnh sửa nội dung chủ đề mặc định] và nhập trigger vào thanh tìm kiếm. Bạn sẽ tìm thấy nó trong [Sản phẩm] > Trình kích hoạt mẫu màu .

  • Trong ví dụ này, chúng tôi đặt trình kích hoạt thành Color . Hãy nhớ rằng, bạn có thể tùy chỉnh trình kích hoạt này để khớp với tên thực của tên tùy chọn sản phẩm.

   Kích hoạt thông qua menu chủ đề
   Tên tùy chọn trong sản phẩm
  • Bước này sẽ tự động lấy các giá trị từ tùy chọn Màu sắc của sản phẩm (ví dụ: Đen, Trắng...) để đặt trên trang sản phẩm. (xem hình ảnh bên dưới)

   Trong trang
   Giá trị từ sản phẩm
 3. Cuối cùng, hiển thị lựa chọn mẫu màu

  Có 2 kiểu hiển thị mẫu:

  • Hình ảnh biến thể

   Cài đặt này làm cho các mẫu màu phản chiếu hình ảnh đại diện được gán cho các tùy chọn màu của sản phẩm .

   Giá trị màu sắc trong sản phẩm
   Mẫu màu hiển thị

   Sau đó nhấn Lưu để hoàn tất.

  • Các mẫu màu tùy chỉnh hiển thị theo thứ tự sau:

   1. Đầu tiên, hệ thống quét [Hộp cấu hình] thông qua [Cài đặt chủ đề]:

    Trong hộp Cấu hình của bạn, các mẫu màu được xác định bởi:

    • Mã HEX tùy chỉnh
    • Khớp tên tệp hình ảnh - bạn cần tải hình ảnh lên trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên > Nội dung > Tệp trước khi sử dụng tên tệp hình ảnh.

    Vui lòng tham khảo hai hình ảnh bên dưới để biết ví dụ về màu Đen .

    Mã HEX tùy chỉnh Tên tệp hình ảnh phù hợp

    Tệp hình ảnh được tải lên trong bảng điều khiển của Quản trị viên:

    Nhập chính xác tên file vào hộp Configuration

   2. Nếu không có giá trị nào trong hộp Cấu hình , hệ thống sẽ tìm kiếm các tệp hình ảnh phù hợp - tên phải khớp với các giá trị tùy chọn. Hỗ trợ nhiều định dạng khác nhau như: PNG, JPG, WebP.

    ví dụ: Giá trị màu đen khớp với tệp black.png

    • Tải hình ảnh khớp với tên màu của bạn lên Bảng điều khiển dành cho quản trị viên > Nội dung > Tệp .

    • Hệ thống tự động tìm và sử dụng những hình ảnh này làm mẫu màu.

    Tên hình ảnh tuân theo các quy tắc sau:

     • Chữ hoa trở thành chữ thường.
     • Dấu cách và các ký tự đặc biệt khác trở thành dấu gạch nối.

    Ví dụ : Các mẫu Navy blue sẽ cần được đặt tên là navy-blue.png

   3. Dự phòng mã Hex

    Nếu không tìm thấy giá trị nào trong hộp Cấu hình và không tìm thấy hình ảnh phù hợp thì hệ thống sẽ sử dụng mã hex của tùy chọn màu (ví dụ: #000000 cho Đen ) để tạo mẫu màu.

   4. Nếu không có điều kiện nào trong ba điều kiện trên được đáp ứng , Mẫu trống (Phương án cuối cùng):

    Nếu không có hình ảnh hoặc mã hex hợp lệ, mẫu màu sẽ xuất hiện trống (tương tự như màu trắng, nhưng không phải là màu trắng thực sự).

Đây là tất cả các cài đặt mẫu màu cho phiên bản 7.1.0 trở lên. Vui lòng liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi nếu bạn cần bất kỳ trợ giúp nào.