Chính sách hoàn tiền

Chủ đề của Shopify là hàng hóa có thể tải xuống và không thể trả lại. Chúng tôi rất tiếc vì chúng tôi không cung cấp cũng như không bị ràng buộc về mặt pháp lý trong việc hoàn lại tiền cho các sản phẩm có thể tải xuống.
Chúng tôi sẵn sàng trợ giúp mọi vấn đề liên quan đến chủ đề mà bạn đang gặp phải.

Các bản dùng thử chủ đề được cung cấp cho phép thử nghiệm mọi cài đặt và tùy chọn trong chủ đề trước khi mua, nhóm hỗ trợ của chúng tôi sẵn lòng trả lời bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến việc bán trước hoặc sau bán hàng đó.

Chúng tôi không cung cấp bất kỳ hình thức hoàn tiền nào khi mua chủ đề.