Thêm phần sản phẩm được đề xuất

Bạn có thể thêm một phần vào trang sản phẩm của mình để hiển thị danh sách đề xuất sản phẩm được tạo tự động. Việc hiển thị các sản phẩm được đề xuất cho khách hàng giúp họ khám phá sản phẩm mới dễ dàng hơn và có thể giúp tăng doanh số bán hàng tại cửa hàng trực tuyến.

Tiêu đề và bố cục của phần đề xuất sản phẩm được xác định theo chủ đề của bạn.

Hiểu đề xuất sản phẩm

Đề xuất sản phẩm dựa trên các sản phẩm thường được mua cùng nhau hoặc các sản phẩm trong bộ sưu tập liên quan. Đề xuất sản phẩm trở nên chính xác hơn theo thời gian khi có thêm thông tin về đơn hàng và sản phẩm.

Tìm hiểu thêm về dữ liệu dùng cho đề xuất sản phẩm từ tài liệu phát triển chủ đề Shopify.

Tùy chỉnh đề xuất sản phẩm

Đề xuất sản phẩm là một phần trên trang sản phẩm của bạn trong chủ đề Cửa hàng trực tuyến 2.0. Bạn có thể tùy chỉnh giao diện của các đề xuất sản phẩm để bao gồm tiêu đề, giá cả, nhà cung cấp và mô tả ngắn hoặc xóa hoàn toàn khỏi trang sản phẩm của bạn. Bạn chỉ có thể có một phần giới thiệu sản phẩm.

Khi thêm đề xuất sản phẩm, bạn có thể chọn thông tin nào sẽ hiển thị. Các khối chủ đề có sẵn cho đề xuất sản phẩm là Tiêu đề, Giá, Mô tả ngắn và Nhà cung cấp.

Các bước:

 1. Từ trang quản trị Shopify, đi tới Cửa hàng trực tuyến > Chủ đề .
 2. Tìm chủ đề bạn muốn chỉnh sửa rồi nhấp vào Tùy chỉnh .
 3. Mở menu thả xuống ở đầu trang.
 4. Chọn Sản phẩm > Sản phẩm mặc định để tải mẫu trong trình chỉnh sửa chủ đề.
 5. Làm một điều trong số sau đây:
  • Nếu trang sản phẩm của bạn có phần đề xuất sản phẩm thì hãy nhấp vào Đề xuất sản phẩm .
  • Nếu trang sản phẩm của bạn không có phần đề xuất sản phẩm, hãy nhấp vào + Thêm phần rồi chọn Đề xuất sản phẩm .
 6. Nhấp vào + Thêm khối rồi chọn các khối bạn muốn hiển thị cho khách hàng của mình.
 7. Nhấp vào để lưu .

Bạn có thể tắt đề xuất sản phẩm bằng cách nhấp vào biểu tượng con mắt. Việc tắt đề xuất sản phẩm sẽ ẩn phần này khỏi danh sách sản phẩm của bạn nhưng không xóa phần đó.