Thêm đăng ký nhận bản tin

Việc thêm đăng ký bản tin vào cửa hàng trực tuyến cho phép bạn thu thập địa chỉ email của khách hàng mà bạn có thể sử dụng cho các chiến dịch tiếp thị qua email . Bạn có thể tìm hiểu thêm về tiếp thị qua email trên blog Shopify .

Bạn có thể sử dụng ứng dụng Shopify để gửi email quảng cáo. Ứng dụng tiếp thị qua email thường hoạt động bằng cách đồng bộ hóa dữ liệu khách hàng Shopify của bạn với dịch vụ tiếp thị qua email của bên thứ ba. Bạn có thể tìm kiếm các ứng dụng liên quan đến tiếp thị qua email trong Cửa hàng ứng dụng Shopify. Sau khi bạn chọn một ứng dụng, hãy làm theo hướng dẫn của ứng dụng về cách gửi bản tin đến địa chỉ email mà bạn thu thập thông qua đăng ký bản tin.

Thêm phần đăng ký bản tin vào cửa hàng trực tuyến của bạn

Tất cả chủ đề của Cửa hàng trực tuyến Shopify 2.0 đều có phần đăng ký bản tin mà bạn có thể thêm vào bất kỳ trang nào trong cửa hàng hoặc tùy chọn thêm biểu mẫu đăng ký bản tin ở chân trang. Phần bản tin có ba khối được bao gồm theo mặc định: tiêu đề, đoạn văn và biểu mẫu email.

Nếu chủ đề của bạn không bao gồm biểu mẫu đăng ký bản tin thì bạn có thể sử dụng ứng dụng tiếp thị qua email để thêm biểu mẫu. Tìm hiểu về những cách khác để thu thập email của khách hàng .

Các bước:

 1. Từ trang quản trị Shopify, đi tới Cửa hàng trực tuyến > Chủ đề .
 2. Tìm chủ đề bạn muốn chỉnh sửa rồi nhấp vào Tùy chỉnh .
 3. Từ menu thả xuống, chọn mẫu bạn muốn thêm biểu mẫu đăng ký bản tin của mình vào.
 4. Nhấp vào + Thêm phần , sau đó chọn Bản tin .
 5. Chọn hệ màu từ menu thả xuống để hiển thị bản xem trước.
 6. Tùy chọn: Chọn Toàn bộ chiều rộng để hiển thị màu nền trên toàn bộ chiều rộng của cửa hàng trực tuyến.
 7. Nhấp vào tiêu đề, đoạn văn hoặc khối biểu mẫu email để truy cập các tùy chọn của bạn và thực hiện thay đổi.

 8. Nhấp vào để lưu .

Thiết lập chiến dịch tiếp thị qua email bằng ứng dụng Shopify

Bạn có thể thiết lập một chiến dịch tiếp thị qua email.

Các bước:

 1. Thêm phần đăng ký bản tin vào cửa hàng trực tuyến của bạn để thu thập địa chỉ email từ khách hàng. Địa chỉ email được lưu trữ trên tab Người đăng ký email của trang Khách hàng trong trang quản trị Shopify.

 2. Cài đặt ứng dụng tiếp thị qua email từ Cửa hàng ứng dụng Shopify.

 3. Làm theo hướng dẫn của ứng dụng tiếp thị qua email để đồng bộ hóa nó với danh sách khách hàng thêm email của họ vào phần đăng ký bản tin của bạn. Nếu chủ đề của bạn không có biểu mẫu đăng ký email, hãy sử dụng ứng dụng tiếp thị qua email có thể thêm biểu mẫu này vào cửa hàng của bạn.

 4. Sử dụng ứng dụng tiếp thị qua email để tạo và gửi bản tin cho khách hàng của bạn.


AVA Email Marketing, SMS, Pop up là một trong những ứng dụng tiếp thị qua email tốt nhất giúp bạn tối ưu hóa quy trình và hiệu suất chiến dịch email của mình. Nhiều lợi ích nổi bật của ứng dụng này mà bạn cần biết là:

 • Tự động hóa quy trình làm việc của email và SMS trong việc theo dõi và chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành doanh số bán hàng và chăm sóc khách hàng.
 • Hơn 100 mẫu tiếp thị qua email sẵn sàng sử dụng cho các dịp khác nhau như Lễ Tạ ơn, Thứ Sáu Đen, Thứ Hai Điện Tử, Giáng Sinh, v.v.
 • Phân tích và báo cáo chuyên sâu về giỏ hàng theo thời gian thực, phân tích giỏ hàng bị bỏ rơi, hiểu biết sâu sắc về khách hàng và theo dõi UTM.
 • Các cách thông minh để thu hút khách hàng tiềm năng bao gồm cửa sổ bật lên bản tin, cửa sổ bật lên có ý định thoát, cửa sổ bật lên thêm vào giỏ hàng hoặc quay để giành chiến thắng, v.v.

>> Tìm hiểu thêm về AVA Email Marketing, SMS, Pop up và bắt đầu nâng cao hiệu suất tiếp thị qua email của bạn ngay hôm nay!