Di chuyển mô tả bộ sưu tập vào dưới lưới sản phẩm

Trên chủ đề Be Yours , theo mặc định, mô tả bộ sưu tập nằm ở đầu lưới sản phẩm. Nếu bạn muốn thay đổi vị trí của nó, chẳng hạn như di chuyển nó vào dưới lưới sản phẩm của bộ sưu tập, bạn có thể thực hiện việc này rất đơn giản theo hai cách. Hãy cùng tham khảo hướng dẫn của chúng tôi như sau.

Trên trang này

Cách 1 – Di chuyển phần banner Bộ sưu tập

  1. Trên bảng điều khiển Quản trị viên Shopify, nhấp vào Cửa hàng trực tuyến > Chủ đề .
  2. Trên trang Chủ đề, chọn chủ đề Be Yours và nhấp vào nút Tùy chỉnh của chủ đề.
  3. Nhấp vào thanh điều hướng trên cùng và chọn Bộ sưu tập > Bộ sưu tập mặc định .
  4. Từ menu bên trái, bạn nhấn kéo phần banner Bộ sưu tập đến vị trí mong muốn. Ví dụ: chúng tôi di chuyển nó trong phần lưới Sản phẩm .
  5. Sau đó, bạn sẽ thấy tất cả các thành phần biểu ngữ của bộ sưu tập, đó là hình ảnh và mô tả của bộ sưu tập, đã được chuyển đến vị trí mới. Nếu muốn xóa hình ảnh bộ sưu tập, hãy nhấp vào phần Banner Bộ sưu tập và bỏ chọn tùy chọn Hiển thị hình ảnh bộ sưu tập trong bảng cài đặt.
  6. Cuối cùng nhấn Lưu để xác nhận cài đặt.

Phương pháp 2 - Sử dụng phần Chất lỏng tùy chỉnh

  1. Bạn hoàn thành ba bước đầu tiên giống như trong phương pháp 1.
  2. Từ menu bên trái, bạn bấm vào biểu tượng con mắt của phần banner Bộ sưu tập để ẩn đi và bấm vào Thêm phần để thêm phần Custom Liquid . Sau đó, bạn kéo phần này đến vị trí mong muốn. Trong ví dụ này, chúng tôi di chuyển phần Chất lỏng tùy chỉnh trong phần lưới Sản phẩm .
  3. Bấm vào phần Chất lỏng tùy chỉnh . Tiếp theo, bạn thêm mã <p>{{ Collection.description }</p> vào hộp Custom Liquid trong bảng cài đặt.
  4. Cuối cùng, nhấp vào Lưu để xác nhận cài đặt của bạn.

Chúng tôi hy vọng bạn thấy bài viết này hữu ích! Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về tính năng này, vui lòng liên hệ với nhóm của chúng tôi để được hỗ trợ thêm.