Thiết lập biểu đồ kích thước riêng cho từng sản phẩm

Cửa hàng của bạn bán nhiều sản phẩm và mỗi sản phẩm có thể có biểu đồ kích thước riêng với số đo khác nhau. Thay vì hiển thị biểu đồ kích thước tĩnh cho tất cả các sản phẩm, biểu đồ kích thước phù hợp sẽ được hiển thị khi khách hàng nhấp vào để tìm hiểu thêm về các mặt hàng họ quan tâm. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách thực hiện cài đặt này.

Trên trang này

Tính đủ điều kiện của biểu đồ kích thước

Sản phẩm phải có tùy chọn Kích thước để bật biểu đồ kích thước.

Để thêm tùy chọn kích thước sản phẩm để khách hàng lựa chọn, bạn thiết lập như sau:

 1. Trên bảng điều khiển Quản trị viên Shopify, nhấp vào Sản phẩm > chọn sản phẩm để hiển thị biểu đồ kích thước.
 2. Bấm vào sản phẩm đó để mở cửa sổ chỉnh sửa. Tiếp theo, bạn kéo xuống trường Option và thêm thuộc tính Size với các tùy chọn khác nhau để chọn như S, M, L. Sau đó, nhấn Save .
  Lưu ý : Tùy chọn kích thước được sử dụng làm xác thực mặc định để bật biểu đồ kích thước. Trong trường hợp bạn muốn thay đổi nhãn tùy chọn từ "Size" sang văn bản khác, bạn có thể thực hiện bằng các bước sau:
  • Trên bảng điều khiển Quản trị viên Shopify, nhấp vào Cửa hàng trực tuyến > Chủ đề
  • Trên trang Chủ đề , chọn chủ đề Be Yours và nhấp vào nút Hành động > Chỉnh sửa ngôn ngữ của chủ đề.
  • Trong tab Sản phẩm , điều hướng đến trình kích hoạt Biểu đồ kích thước và thay đổi nó thành tên bạn muốn cho nhãn tùy chọn.
  • Nhấp vào Lưu để xác nhận thay đổi của bạn.

Thêm biểu đồ kích thước vào trang hoặc phần sản phẩm

 1. Trước tiên, bạn cần tạo trang cho các biểu đồ kích thước khác nhau bằng cách đi tới Cửa hàng trực tuyến > Trang trên bảng điều khiển Quản trị viên Shopify, sau đó nhấp vào Thêm trang . Ví dụ: nội dung biểu đồ kích thước được thêm vào trang mới "Kích thước kệ trồng cây".
 2. Thứ hai, bạn tạo định nghĩa siêu trường mới cho biểu đồ kích thước. Bạn có thể đọc hướng dẫn chi tiết về cách thêm định nghĩa siêu trường dữ liệu mới trong bài viết Tận dụng khả năng tùy chỉnh của bạn bằng cách sử dụng các nguồn động và siêu trường dữ liệu.
  • Tên : cung cấp tên siêu trường dữ liệu. Trong ví dụ của chúng tôi, đó là "Biểu đồ kích thước".
  • Không gian tên và khóa : bạn có thể giữ nguyên không gian tên và khóa mặc định hoặc bạn có thể thay đổi nó theo sở thích của mình.
  • Chọn Trang làm loại nội dung cho siêu trường dữ liệu này.
 3. Thứ ba, sau khi chọn một sản phẩm cụ thể từ tab Sản phẩm trên bảng điều khiển Quản trị viên Shopify, bạn thêm biểu đồ kích thước duy nhất là trang đã tạo trong siêu dữ liệu mới này. Ví dụ: chúng tôi sẽ chọn sản phẩm có tên "Pomo Recycled Planter", nhấp để mở cửa sổ chỉnh sửa của nó và cuộn xuống phần Metafield để thêm trang "Kích thước kệ trồng cây" trong siêu dữ liệu biểu đồ kích thước của nó. Sau đó, nhấp vào Lưu để xác nhận cài đặt của bạn.
 4. Tiếp theo, bạn điều hướng đến trang hoặc phần sản phẩm mà bạn muốn bật biểu đồ kích thước trong trình chỉnh sửa chủ đề Be Yours , chẳng hạn như trang sản phẩm , phần sản phẩm nổi bật hoặc phương thức sản phẩm . Sau đó, bạn thêm khối bộ chọn Biến thể .
 5. Bạn chọn khối bộ chọn Variant đã thêm và nhấp vào biểu tượng Kết nối nguồn động .
 6. Bạn chọn metafield biểu đồ Kích thước đã được tạo trước đó và nhấp vào nút Kết nối .
 7. Giá trị siêu trường được định cấu hình ở bước 3 sẽ được hiển thị cho sản phẩm.
 8. Bạn thực hiện quy trình tương tự để kết nối một biểu đồ kích thước duy nhất khác cho một sản phẩm khác.

Chúng tôi hy vọng bạn thấy bài viết này hữu ích! Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về tính năng này, vui lòng liên hệ với nhóm của chúng tôi để được hỗ trợ thêm.