Xóa 'Powered by Shopify' khỏi cửa hàng của bạn

Bạn có thể xóa thông báo "Được cung cấp bởi Shopify" nếu không muốn thông báo này xuất hiện trong cửa hàng của mình.

Các bước:

  1. Từ bảng điều khiển quản trị Shopify, đi tới Cửa hàng trực tuyến > Chủ đề .

  2. Tìm chủ đề bạn muốn chỉnh sửa, sau đó nhấp vào Hành động (biểu tượng ba dấu chấm) > Chỉnh sửa nội dung chủ đề mặc định .

  3. Trong hộp Lọc mục , nhập nguồn .

  4. Trong hộp Powered by Shopify , sử dụng phím cách trên bàn phím để nhập một dấu cách. Bạn có thể lặp lại các bước này cho hộp Powered by Shopify HTML xuất hiện trên trang Khai trương của cửa hàng nếu cửa hàng của bạn được bảo vệ bằng mật khẩu.

  5. Nhấp vào để lưu .