Bật hỗ trợ văn bản từ phải sang trái (RTL)

Bạn có thể kích hoạt hỗ trợ văn bản từ phải sang trái như tiếng Do Thái.

Các bước:

  1. Từ trang quản trị Shopify, đi tới Cửa hàng trực tuyến > Chủ đề .

  2. Tìm chủ đề bạn muốn chỉnh sửa rồi nhấp vào Hành động > Chỉnh sửa ngôn ngữ .

  3. Trong hộp Tìm kiếm bản dịch , nhập hướng văn bản .

  4. Trong hộp kích hoạt Hướng văn bản , nhập RTL .

  5. Nhấp vào để lưu .