כיצד ליצור אוספי משנה?

מאמר זה מראה לך כיצד להגדיר את אוספי המשנה בדפי האיסוף.

  1. ראשית, עליך לעבור לחנות מקוונת > ניווט , ולאחר מכן ליצור תפריט חדש. בתפריט זה, אתה יוצר את המבנה של האוספים שלך כפי שאתה רוצה. לדוגמה, זה מה שיצרנו בהדגמה שלנו:
  2. שימו לב שכל פריט תפריט בתפריט זה חייב להיות מקושר לאוסף :

  3. בתוך עורך הנושא, עבור לדף אוסף. במקטע אוספי משנה , בחר את התפריט שיצרת זה עתה בהגדרה " תפריט ":
  4. זה הכל. ואספי המשנה אמורים להופיע עד עכשיו.