Bật lọc sản phẩm

Bộ lọc cho phép bạn thiết lập lọc sản phẩm trên các trang bộ sưu tập của mình. Khi bạn bật tính năng lọc, khách hàng có thể lọc sản phẩm của bạn theo tình trạng còn hàng, loại sản phẩm, màu sắc hoặc các tùy chọn khác để tìm ra sản phẩm mà họ quan tâm nhất.

Bộ lọc có sẵn

Theo mặc định, các bộ lọc về tình trạng còn hàng và giá chính được bao gồm. Các biến thể sản phẩm của bạn xác định những tùy chọn bộ lọc bổ sung nào có sẵn. Ví dụ: nếu bạn bán quần áo có nhiều mẫu mã kích thước khác nhau thì bạn có thể bật bộ lọc theo kích thước.

Thêm bộ lọc

Chọn các bộ lọc sẽ xuất hiện trên các trang bộ sưu tập của bạn.

Các bước:

  1. Từ trang quản trị Shopify, đi tới Cửa hàng trực tuyến > Điều hướng .
  2. Cuộn xuống Bộ lọc bộ sưu tập .
  3. Nhấp vào menu thả xuống Thêm bộ lọc .
  4. Bấm vào Tùy chọn sản phẩm rồi chọn một hoặc nhiều tùy chọn bộ lọc từ danh sách.
  5. Nhấp vào Xong để lưu các tùy chọn sản phẩm của bạn.
  6. Nhấp vào Lưu để cập nhật bộ lọc bộ sưu tập của bạn.

Lọc sản phẩm

Khi bật tính năng lọc Bộ sưu tập, các tùy chọn bộ lọc sẽ xuất hiện phía trên danh sách sản phẩm trong cửa hàng trực tuyến của bạn. Không có giới hạn về số lượng tiêu chí lọc mà khách hàng có thể chọn. Sau khi khách hàng chọn tùy chọn bộ lọc, danh sách kết quả các sản phẩm được lọc sẽ tự động cập nhật để hiển thị các sản phẩm phù hợp với tiêu chí của khách hàng.

Hình ảnh mặt tiền cửa hàng trực tuyến, hiển thị các tùy chọn bộ lọc bên dưới tiêu đề có nội dung