Thêm tính năng lọc mặt tiền cửa hàng

Shopify hiện cung cấp tính năng lọc sản phẩm gốc trên các trang bộ sưu tập. Bạn có thể lọc về tình trạng còn hàng, giá cả, loại sản phẩm, nhà cung cấp và tùy chọn sản phẩm. Để biết thêm chi tiết về cách thiết lập lọc sản phẩm, bạn có thể xem tài liệu của Shopify tại đây .