Tại sao mẫu màu không cập nhật nếu tôi thay đổi tập tin?

Chúng tôi lưu vào bộ nhớ đệm các tệp mẫu màu để chúng tải nhanh hơn vì chúng không thay đổi thường xuyên. Sự đánh đổi là nếu bạn quyết định thay đổi mẫu màu thì nó sẽ không được cập nhật ngay lập tức.

Để buộc các mẫu màu của bạn cập nhật lên hình ảnh mới mà bạn đã tải lên, bạn sẽ cần phải nhập mã nhanh chóng.

Trước tiên, hãy mở trình chỉnh sửa mã chủ đề của bạn bằng cách điều hướng đến /admin/themes , nhấp vào Actions trên bản sao chủ đề của bạn rồi nhấp vào Edit code .

Mở bốn tệp này:

  • sections/featured-product.liquid
  • sections/main-product.liquid
  • sections/main-product-modal.liquid
  • snippets/product-card.liquid

Bạn sẽ cần xóa một số mã cần thực hiện cẩn thận, vì vậy tốt nhất bạn nên sao lưu tệp trước. Nếu có sự cố xảy ra, bạn luôn có thể làm theo các bước sau để hoàn nguyên tệp .

Tìm kiếm và xóa | split: '?' | first và bạn đã sẵn sàng:

 assign color_image = value | handle | append: '.' | append: swatch_file_extension | file_img_url: '50x50' | prepend: 'https:' | split: '?' | first


Trong cả bốn tệp, mã bây giờ trông như thế này:

 assign color_image = value | handle | append: '.' | append: swatch_file_extension | file_img_url: '50x50' | prepend: 'https:'