Kích hoạt hoặc vô hiệu hóa tài khoản khách hàng

Khi bạn kích hoạt tài khoản khách hàng, Shopify lưu trữ thông tin được bảo vệ bằng mật khẩu về danh tính, lịch sử đơn hàng và trạng thái đơn hàng hiện tại của khách hàng. Thông tin chi tiết về khách hàng của bạn, chẳng hạn như thông tin địa chỉ, sẽ được điền sẵn từ thông tin được lưu trữ trong quá trình thanh toán. Để sử dụng tài khoản khách hàng bạn cần có kênh bán hàng Online Store .

Đặt tùy chọn tài khoản khách hàng của bạn

Bạn có thể đặt tài khoản khách hàng là bắt buộc, tùy chọn hoặc vô hiệu hóa chúng hoàn toàn. Khi tạo tài khoản, khách hàng được chuyển hướng đến một trang tạo tài khoản riêng. Hãy nhớ rằng việc yêu cầu khách hàng tạo tài khoản có thể làm giảm chuyển đổi bán hàng.

Để chỉnh sửa cài đặt tài khoản khách hàng của bạn:

  1. Từ trang quản trị Shopify, đi tới Cài đặt > Thanh toán .
  2. Trong phần Tài khoản khách hàng , chọn tùy chọn tài khoản khách hàng:
    • Tài khoản bị vô hiệu hóa : Khách hàng sẽ không thấy tùy chọn tạo tài khoản hoặc đăng nhập khi thanh toán. Họ sẽ phải nhập thông tin chi tiết của mình theo cách thủ công khi thanh toán vì các trường sẽ không được điền trước. Nếu khách hàng đánh dấu vào ô "Lưu thông tin này cho lần sau" thì cookie trình duyệt sẽ chỉ lưu thông tin của khách hàng cho cửa hàng đó.

    • Tài khoản là tùy chọn : Khách hàng có thể chọn tạo tài khoản nhưng không bắt buộc phải tạo tài khoản để thanh toán. Nếu khách hàng có tài khoản và đăng nhập thì trường địa chỉ của họ sẽ được điền sẵn khi họ đặt hàng. Khách hàng có tùy chọn đăng nhập thông qua mục Đã có tài khoản? Liên kết đăng nhập phía trên trường nhập email. Nhấp vào liên kết này sẽ nhắc người dùng nhập địa chỉ email và mật khẩu của họ, tạo tài khoản mới hoặc tiếp tục thanh toán với tư cách khách.

    • Cần có tài khoản : Khách hàng cần tạo tài khoản, hoặc có tài khoản và đăng nhập để hoàn tất việc thanh toán. Ví dụ: cài đặt này hữu ích nếu bạn đang điều hành một cửa hàng bán buôn hoặc cửa hàng chỉ dành cho thành viên. Các trường địa chỉ được điền sẵn khi khách hàng đặt hàng.

  3. Nhấp vào Lưu để xác nhận cài đặt tài khoản khách hàng của bạn.

Địa chỉ khách hàng

Nếu khách hàng đăng nhập trong quá trình thanh toán thì họ có thể chọn một trong những địa chỉ mà họ đã sử dụng gần đây. Ngoài ra, họ có thể gõ địa chỉ của họ. Khách hàng không thể chọn năm địa chỉ mà họ muốn lưu.