Thêm tùy chọn gói quà vào giỏ hàng của bạn

Bạn có thể cung cấp dịch vụ gói quà cho khách hàng trên xe đẩy của cửa hàng trực tuyến. Đối với những khách hàng muốn gói đơn hàng của mình, bạn có thể tính phí theo từng sản phẩm. Trong Be Yours, tùy chọn gói quà có sẵn ở cả ngăn kéo giỏ hàng và trang giỏ hàng.

Trên trang này

Tạo sản phẩm gói quà

Đầu tiên, bạn sẽ tạo tùy chọn gói quà của mình dưới dạng sản phẩm:

 1. Từ trang quản trị Shopify, đi tới Sản phẩm .

 2. Nhấp vào Thêm sản phẩm .

 3. Tạo sản phẩm gói quà giống như cách bạn tạo bất kỳ sản phẩm nào khác :

  Tạo sản phẩm gói quà

 • Bạn có thể sử dụng mô tả sản phẩm của mình để giải thích chất liệu nào sẽ được sử dụng để gói quà.
 • Đưa ra mức giá mà bạn muốn tính cho dịch vụ cho sản phẩm gói quà của mình. Nếu bạn muốn gói quà miễn phí thì hãy đặt giá sản phẩm gói quà của bạn là 0 .
 • Bạn có thể tải lên hình ảnh của sản phẩm để cho khách hàng thấy một đơn hàng được gói quà sẽ trông như thế nào.
 • Đảm bảo sản phẩm gói quà của bạn bao gồm hàng tồn kho, nếu không hãy điều chỉnh cài đặt để Shopify không theo dõi hàng tồn kho cho sản phẩm gói quà. Nếu cửa hàng của bạn có nhiều địa điểm, hãy bỏ chọn Theo dõi số lượng để ngăn Shopify theo dõi hàng tồn kho cho sản phẩm gói quà.
 1. Nhấp vào để lưu .

Tạo thực đơn

 1. Từ trang quản trị Shopify, đi tới Cửa hàng trực tuyến > Điều hướng .
 2. Nhấp vào Thêm menu .

 3. Đặt tên cho menu của bạn Gift wrapping , sao cho tay cầm được gán cho menu là gift-wrapping .

 4. Thêm sản phẩm gói quà vào menu:

  1. Bấm vào Thêm mục menu rồi nhập Tên cho liên kết đến sản phẩm gói quà.
  2. Trong trường Liên kết , chọn Sản phẩm , sau đó chọn sản phẩm giấy gói quà từ menu thả xuống.
  3. Nhấp vào Thêm .
 5. Nhấp vào menu Lưu .