Tôi có thể thêm nhãn tùy chỉnh vào sản phẩm của mình không?

Concept hỗ trợ thêm nhãn tùy chỉnh vào thẻ sản phẩm mà bạn sẽ thấy trên các trang bộ sưu tập hoặc phần bộ sưu tập nổi bật của mình.

Mỗi sản phẩm có thể được trang trí bằng một hoặc nhiều nhãn tùy chỉnh, tất cả đều có chung màu nền có thể tùy chỉnh. Tính năng này sử dụng siêu trường dữ liệu , do đó chỉ cần thêm định nghĩa siêu trường dữ liệu và gán nhãn cho các sản phẩm mong muốn.

Trên trang này

Thêm định nghĩa siêu trường mới

Trong một số trường hợp, bạn có thể cần hiển thị thông tin sản phẩm theo từng trường hợp cụ thể. Tính năng nguồn động của chủ đề Concept cho phép bạn tạo thông tin sản phẩm tùy chỉnh bằng cách sử dụng siêu trường dữ liệu, cung cấp giải pháp linh hoạt cho các thông số kỹ thuật sản phẩm độc đáo của bạn.

Hướng dẫn này sẽ đi sâu vào việc sử dụng các nguồn động và siêu trường dữ liệu để phát huy toàn bộ tiềm năng tùy chỉnh chủ đề của bạn.

Trên trang này

Thêm định nghĩa siêu trường mới

Điều kiện tiên quyết cần thiết: Trước khi áp dụng siêu trường dữ liệu tiêu chuẩn hoặc tùy chỉnh, hãy đảm bảo bạn đã xem lại hướng dẫn của Shopify về cách thêm định nghĩa siêu trường dữ liệu.

Ghi chú:

Bước này chỉ cần thực hiện một lần và sẽ ảnh hưởng đến tất cả các sản phẩm. Nếu bạn đã làm điều này rồi, xin vui lòng bỏ qua nó. Vì siêu trường hoạt động độc lập với chủ đề nên bạn không cần phải thực hiện lại bước này khi cập nhật hoặc cài đặt lại chủ đề.

Hãy làm theo các bước sau để thêm siêu trường 'Đặc điểm sản phẩm':

 1. Trên bảng điều khiển Quản trị Shopify > Cài đặt > Dữ liệu tùy chỉnh .

 2. Chọn phần của cửa hàng mà bạn muốn thêm trường mới vào. Ví dụ: chúng tôi thêm trường mới vào Sản phẩm .

 3. Sau khi chọn Sản phẩm, bạn nhấn vào nút Thêm định nghĩa ở góc trên bên phải.

 4. Trong hộp Thêm định nghĩa siêu trường dữ liệu sản phẩm, hãy thiết lập thông tin chi tiết về siêu trường dữ liệu mới bao gồm:

  • Tên - Product label
  • Không gian tên và khóa - theme.label
  • Mô tả (tùy chọn) - chúng tôi thêm dòng mô tả 'Thêm thông tin chính để mô tả sản phẩm.'
  • Chọn loại nội dung - có nhiều loại nội dung khác nhau như văn bản dòng, số nguyên, ngày giờ, tệp, v.v. Trong cài đặt này, chúng tôi chọn Văn bản .
  • Chọn Văn bản một dòng rồi chọn Danh sách giá trị . Bằng cách sử dụng danh sách giá trị, bạn có thể thêm nhiều nhãn cho một sản phẩm.
 5. Bấm Lưu để lưu định nghĩa.
 6. Bây giờ bạn sẽ thấy nhãn Sản phẩm trong danh sách định nghĩa.

 7. Bây giờ, chúng ta cần thêm một định nghĩa khác để lưu trữ màu nền của nhãn. Nhấp vào Thêm định nghĩa một lần nữa .

 8. Trong hộp Thêm định nghĩa siêu trường dữ liệu sản phẩm, hãy thiết lập thông tin chi tiết về siêu trường dữ liệu mới bao gồm:

  • Tên - Product label color
  • Không gian tên và khóa - theme.label_color
  • Chọn loại nội dung > sau đó chọn Màu sắc .
 9. Bấm Lưu để lưu định nghĩa.

 10. Bây giờ bạn sẽ thấy màu nhãn Sản phẩm trong danh sách định nghĩa.

Gán giá trị siêu trường cho sản phẩm bằng cách kết nối nguồn động

 1. Trong quản trị viên của bạn, bên trong Sản phẩm , hãy nhấp vào sản phẩm bạn muốn thêm nhãn.

 2. Cuộn xuống Metafields , sau đó nhấp vào Show all để mở các giá trị metafield của sản phẩm.

 3. Bạn sẽ thấy nhãn Sản phẩmmàu nhãn Sản phẩm tại đây.

 4. Để đặt màu nền cho nhãn các bạn nhấn vào trường Màu nhãn sản phẩm rồi chọn màu theo ý muốn.

  Ghi chú:

  Văn bản của nhãn luôn có màu trắng tinh khiết (mã hex #ffffff ). Vì vậy, nên chọn màu tương phản với màu trắng để dễ đọc.

 5. Để đặt nhãn, hãy nhấp vào trường Nhãn sản phẩm . Nhập nhãn của bạn vào hộp văn bản mặc định. Ví dụ: trong ảnh chụp màn hình bên dưới, 'Mới' là nhãn của tôi. Nếu muốn thêm nhiều nhãn chỉ cần nhấn vào Add item để thêm một text box khác sau đó nhập giá trị mà bạn muốn.

 6. Nhấp vào Lưu để lưu các thay đổi của bạn.

 7. Hoàn tất các thiết lập này và sản phẩm 'Flow Harmony Liz' sẽ tự động nhận được nhãn Hot , tăng khả năng hiển thị của sản phẩm trong phần Nổi bật (như hiển thị bên dưới).

Chúng tôi hy vọng bài viết này hữu ích. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về tính năng này, vui lòng liên hệ với nhóm của chúng tôi để được hỗ trợ.