Làm cách nào để bật biểu đồ kích thước trên trang sản phẩm?

Nếu bạn bán các mặt hàng quần áo yêu cầu khách hàng biết kích thước của chúng trước khi mua hàng, bạn có thể thêm biểu đồ kích thước tùy chỉnh vào trang sản phẩm của mình. Hướng dẫn này chỉ cho bạn cách thiết lập biểu đồ kích thước.

Trên trang này

Tính đủ điều kiện của biểu đồ kích thước

Tất cả các sản phẩm đủ điều kiện cho chức năng biểu đồ kích thước này phải có tùy chọn Kích thước .

  1. Trong quản trị Chủ đề, hãy điều hướng đến chủ đề của bạn và nhấp vào Chỉnh sửa ngôn ngữ trong menu Hành động :
  2. Nhập size_trigger vào thanh tìm kiếm để tìm cài đặt [Kích hoạt biểu đồ kích thước] , sau đó thay đổi tên Biến thể theo ý muốn.
  3. Nhấp vào Lưu để xác nhận thay đổi của bạn.

Bật biểu đồ kích thước

  1. Trước tiên, bạn cần tạo một trang cho nội dung biểu đồ kích thước của mình. Từ trang quản trị Shopify, đi tới Cửa hàng trực tuyến > Trang rồi nhấp vào Thêm trang . Vui lòng kiểm tra tài liệu chính thức của Shopify trong trường hợp cần thiết.
  2. Bạn có thể bật biểu đồ kích thước trên trang sản phẩm , phần sản phẩm nổi bật hoặc phương thức sản phẩm bằng cách điều hướng đến khối bộ chọn Biến thể .
  3. Có một tùy chọn có tên Trang biểu đồ kích thước và đây là để chọn trang bạn vừa tạo.

    Nếu một sản phẩm đủ điều kiện, nút biểu đồ kích thước sẽ hiển thị bên dưới các tùy chọn kích thước. Khi được nhấp vào, nó sẽ mở ra một cửa sổ bật lên đại diện cho nội dung của trang.

    Lưu ý : Nút trước đây có nội dung "Biến thể" giờ đây có nội dung "Biểu đồ kích thước".