Làm cách nào để tạo bộ sưu tập phụ?

Bài viết này hướng dẫn bạn cách thiết lập các bộ sưu tập con trên các trang bộ sưu tập.

  1. Trước tiên, bạn cần vào Cửa hàng trực tuyến > Điều hướng , sau đó tạo menu mới. Trong menu này, bạn tạo cấu trúc bộ sưu tập của riêng mình theo ý muốn. Ví dụ: đây là những gì chúng tôi đã thực hiện trong bản demo của mình:
  2. Xin lưu ý rằng mọi mục menu trong menu này phải được liên kết với một bộ sưu tập :

  3. Trong Trình chỉnh sửa chủ đề, hãy chuyển đến trang bộ sưu tập. Trong phần Bộ sưu tập con , chọn menu bạn vừa tạo trong cài đặt " Menu ":
  4. Đó là tất cả. Và các bộ sưu tập phụ sẽ hiển thị ngay bây giờ.