Làm thế nào để tạo một menu lớn?

Chủ đề này đi kèm với hỗ trợ menu lớn và hướng dẫn này chỉ cho bạn cách thiết lập menu.

Trên trang này

Giao diện của một menu lớn

 • Trong Be Concept , bạn có thể tạo một mega menu trong đó nội dung của nó được sắp xếp theo các cột, như sau:

 • Menu mega là sự kết hợp của hai phần: các mục menuchương trình khuyến mãi :

Thiết lập menu lớn

 1. Trước tiên, bạn cần thiết lập menu của mình theo nhiều cấp độ bằng cách sử dụng điều hướng Shopify gốc. Để tìm hiểu cách tạo menu ở nhiều cấp độ (thả xuống), vui lòng xem tài liệu chính thức của Shopify . Dưới đây là ví dụ về cấu trúc menu để chứa menu lớn trong ảnh chụp màn hình đầu tiên:

 2. Trong cài đặt chủ đề của bạn, nhấp vào Tiêu đề 1 trong danh sách phần, điều hướng đến Cài đặt Menu 2 và chọn menu bạn vừa tạo ở trên.

  Tiếp theo, chọn tùy chọn bạn muốn hiển thị trong mỗi 3 phần cài đặt: Menu active , Header LayoutSticky header 3 .:

 3. Bây giờ menu sẽ hiển thị theo kiểu thả xuống đơn giản. Chỉ là do chúng ta chưa setup phần mega menu thôi. Nếu bạn chỉ thích kiểu thả xuống này thì mọi việc sẽ được thực hiện ở đây.

  Để tiếp tục thiết lập mega menu , nhấn vào Add Mega menu để thêm khối menu mega:

  Tiếp theo, đi đến cài đặt của khối menu mega.

 4. Trong cài đặt Mục menu , chỉ cần nhập tên của mục menu có chứa menu lớn. Xin lưu ý rằng tên nhập vào mục Menu phải khớp với tên của các mục menu. Đây là một ví dụ trong đó menu lớn được chứa trong mục Cửa hàng :

 5. bên trong Cài đặt mục menu, bạn có thể tùy ý upload tối đa 5 hình ảnh cho các chương trình khuyến mãi khác nhau. Những hình ảnh này sẽ được hiển thị trong biểu ngữ menu mega.

Cài đặt khối menu Mega

Các cài đặt cho menu Mega.
Cài đặt Sự miêu tả
Thực đơn lớn
Mục thực đơn Nhập tên của mục menu mà bạn muốn chứa menu mega. Xin lưu ý rằng tên được nhập vào mục Menu phải khớp với tên của một trong các mục menu cấp một.
Hiển thị hình ảnh menu lớn

Khi mục điều hướng cấp hai liên kết đến một bộ sưu tập có hình ảnh, mục này sẽ hiển thị hình ảnh phía trên tiêu đề của liên kết. Đây là một ví dụ:

Tai nghe cấp độ thứ hai:

Điều này là do mục Tai nghe được liên kết với bộ sưu tập có hình ảnh:

Nhãn nút

Để trống nhãn để ẩn nút.

Văn bản nút
Liên kết nút URL của nút.
Khuyến mãi

Bạn có thể tùy ý tải lên 5 hình ảnh cho 5 chương trình khuyến mãi, với cùng cài đặt cho mỗi chương trình.

Hình ảnh Hình ảnh mà bạn muốn hiển thị
Tỷ lệ hình ảnh Tỷ lệ hình ảnh cho hình ảnh bài đăng trên blog:
 • Thích ứng với hình ảnh (mặc định) - Sử dụng tỷ lệ khung hình của hình ảnh. Điều này ngăn hình ảnh bị cắt.
 • Hình vuông - Cắt hình ảnh theo tỷ lệ 1:1.
 • Chân dung - Cắt hình ảnh theo tỷ lệ 2:3.
 • Phong cảnh - Cắt hình ảnh theo tỷ lệ 3:2.
 • Wide - Cắt hình ảnh thành tỷ lệ 16:9.
Phần mở đầu Tiêu đề khuyến mãi.
văn bản phụ Văn bản mô tả khuyến mãi.
Lớp phủ văn bản trên hình ảnh Kích hoạt tùy chọn Lớp phủ văn bản trên hình ảnh . Nếu tùy chọn này bị tắt, văn bản sẽ hiển thị bên dưới hình ảnh.
liên kết URL mà bạn muốn liên kết đến.
Nhãn

Văn bản tùy chỉnh của bạn được hiển thị trên trang sản phẩm để cung cấp thêm thông tin về sản phẩm.

Văn bản màu Màu sắc của văn bản.
Màu văn bản lớp phủ Màu phủ của văn bản.

Độ mờ của lớp phủ văn bản có thể được đặt từ 0 đến 100%.